Serdecznie zapraszamy do udziału w studiach podyplomowych „Ochrona wolności i praw jednostki”. Program studiów obejmuje m.in. 14 przedmiotów. Oto kilka z nich: Podstawy prawa (wprowadzenie do wiedzy i umiejętności prawniczych), Pomoc prawna i informacja o prawie, Ochrona prywatności i danych osobowych, Realizacja praw socjalnych i ochrona pracownika, Służby porządku i bezpieczeństwa publicznego a prawa człowieka, Skarga do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka.

W trudnych i skomplikowanych realiach współczesnego świata wiedza o najważniejszych wolnościach i prawach człowieka, o dopuszczalnych prawnie możliwościach ingerencji czy ograniczeń praw człowieka, o metodach upominania się o swoje prawa lub prawa innych osób pozwoli żyć i funkcjonować bardziej świadomie, a nie jak kółko zębate w wielkiej maszynie.

Czy oferujemy tylko wiedzę?

Nie, także umiejętności, na przykład:

  • sporządzenie wniosku do Rzecznika Praw Obywatelskich
  • sporządzenie powództwa do sądu cywilnego
  • złożenie odwołania od decyzji administracyjnej
  • złożenie skargi do Państwowej Inspekcji Pracy
  • wyszukiwanie miarodajnych w określonej sprawie norm prawnych, informacji prawnej i orzecznictwa

Zajęcia w formie hybrydowej:

Wykłady: 70-80 procent godzin zajęć online, pozostałe w murach Uczelni

Warsztaty, seminaria: 50 procent zajęć online, pozostałe w murach Uczelni

Więcej informacji o zasadach rekrutacji

Opłata za 1 semestr: 1550 zł

Informacja o studiach:

ucku@ujd.edu.pl, m.bartoszewicz@ujd.edu.pl

kontakt telefoniczny 34 378 31 20, 34 378 3119, 34 378 3143

opr. dr hab. Michał Bartoszewicz