- motywacji do działania;
- radzenia sobie z trudnościami w relacjach z najbliższymi i z rówieśnikami;
- radzenia sobie z odczuwaną frustracją i stresem;
- doświadczanej samotności;
- problemów powstałych na skutek izolacji społecznej spowodowanej pandemią…

Wsparcie i pomoc świadczone są bezpłatnie i adresowane są do studentów naszej Uczelni. Konsultacje rozpoczynają się od 17 listopada. Zapraszamy! Więcej informacji TUTAJ

opr. dr hab. Elżbieta Napora, prof. UJD