Zgodnie z decyzją Komisji Europejskiej z 17 lipca 2020 r. Uniwersytetowi Humanistyczno-Przyrodniczemu im. Jana Długosza w Częstochowie został przyznany grant na projekt nr. 959198, pt. "De-Radicalisation In Europe And Beyond: Detect, Resolve, And Re-Integrate w ramach projektu SU-GOVERNANCE-09-2020 HORIZON 2020". Celem projektu jest zidentyfikowanie kontekstów społecznych prowadzących do radykalizacji postaw w celu opracowania rekomendacji mających przeciwdziałać ekstremizmowi i wynikającej z niego przemocy, a także zbadanie, w jaki sposób zradykalizowane jednostki mogą zostać zintegrowane bez naruszania ich praw i wolności. Grant koordynowany jest przez Glasgow Caledonian University w Wielkiej Brytanii, a pozostałymi beneficjentami są: Freie Universitaet w Berlinie, Uniwersytet Belgradzki, Uniwersytet Ben Guriona w Izraelu, Uniwersytet Stambulski, Uniwersytet Florencki, Uniwersytet Yarmouk w Jordanie, Uniwersytet Amerykański w Paryżu, Uniwersytet Burnel w Londynie, Uniwersytet Helsiński oraz Austriacka Akademia Nauk. Całkowita kwota przyznanego grantu to 3 058 035 €, z czego Uniwersytet otrzyma 119 500 €.

Otrzymanie grantu jest wielkim sukcesem Wydziału Prawa i Ekonomii UJD. Jest to pierwszy tego typu grant w historii Uniwersytetu i jest to również jedyny grant w ramach projektu SU-GOVERNANCE-09-2020 HORIZON 2020 przyznany polskiej uczelni. Z ramienia Uniwersytetu badania wykonuje dr hab. Bogusław Przywora, prof. UJD oraz dr Maria Moulin-Stożek.

Program Ramowy Unii Europejskiej Horyzont 2020 jest największym w historii Unii programem w zakresie badań naukowych i innowacji. Swoim zakresem obejmuje trzy dotychczas odrębne programy wspierania badań na poziomie unijnym. Są to:

- 7. Program Ramowy UE w zakresie badań, rozwoju technologicznego i demonstracji
- dedykowaną innowacyjności część Programu Ramowego na Rzecz Konkurencyjności i Innowacji (CIP)
- działania Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii (EIT).

W ciągu 7 lat (2014 – 2020) na nowatorskie badania i innowacyjne rozwiązania przeznaczone zostanie łącznie 77 028,3 mln euro.

opr. dr hab. Bogusław Przywora, prof. UJD i dr Maria Moulin-Stożek